THE POOL EXPERTS - WEEK 7


  Game   Expert      Record Pick  Won?  Game Result
--------------------------------------------------------------
 Kc at Oak Big Blue Fan    9-3  Oak  ***  Kc 0  Oak 0
Ari at LaR Kris        9-3  LaR  ***  Ari 0  LaR 0
Bal at Min SparkyT      10-2  Min  ***  Bal 0  Min 0
Car at Chi horton3711     9-3  Car  ***  Car 0  Chi 0
Cin at Pit Weatherman    10-1  Pit  ***  Cin 0  Pit 0
Jac at Ind Weatherman     9-3  Jac  ***  Jac 0  Ind 0
 No at Gb Super Bowl bound 10-1  No   ***  No 0  Gb 0
NyJ at Mia Banger       7-4  Mia  ***  NyJ 0  Mia 0
 Tb at Buf Pats Again?    8-2  Buf  ***  Tb 0  Buf 0
Ten at Cle BIGD538      11-1  Ten  ***  Ten 0  Cle 0
 Dal at Sf Boy Wonder    10-1  Dal  ***  Dal 0  Sf 0
Den at LaC Orange crush    9-2  Den  ***  Den 0  LaC 0
Sea at NyG Ena Simanson    9-2  Sea  ***  Sea 0  NyG 0
 Atl at Ne AlterEgo      7-4  Ne   ***  Atl 0  Ne 0
                                
Was at Phi Billington    10-1  Phi  ***  Was 0  Phi 0


 Pool Experts             Pool (Overall)
 ------------             --------------
 Won-Loss-Tie             Won-Loss-Tie
  0 - 0 - 0                0 - 0 - 0

  Win Pct.                Win Pct.
   0.00                  0.00

Copyright © 2017
Our Football Pool