THE POOL EXPERTS - WEEK 15


  Game   Expert      Record Pick  Won?  Game Result
--------------------------------------------------------------
Den at Ind BIGD538      21-5  ***  ***  Den 0  Ind 0
Chi at Det SparkyT      20-6  ***  ***  Chi 0  Det 0
 LaC at Kc LFC4L       18-8  ***  ***  LaC 0  Kc 0
Ari at Was Kris       19-7  ***  ***  Ari 0  Was 0
Bal at Cle SparkyT      24-2  ***  ***  Bal 0  Cle 0
Cin at Min PATSMAN      22-4  ***  ***  Cin 0  Min 0
 Gb at Car Chop em Chiefs  20-6  ***  ***  Gb 0  Car 0
Hou at Jac GeorgeS      17-9  ***  ***  Hou 0  Jac 0
Mia at Buf bmerri19     17-9  ***  ***  Mia 0  Buf 0
 NyJ at No Eric C      20-6  ***  ***  NyJ 0  No 0
Phi at NyG Camille      23-3  ***  ***  Phi 0  NyG 0
LaR at Sea LFC4L       21-5  ***  ***  LaR 0  Sea 0
 Ne at Pit 85 Bears     20-6  ***  ***  Ne 0  Pit 0
 Ten at Sf Muddy       23-3  ***  ***  Ten 0  Sf 0
Dal at Oak Frank       19-7  ***  ***  Dal 0  Oak 0
 Atl at Tb Steve S      21-5  ***  ***  Atl 0  Tb 0


 Pool Experts             Pool (Overall)
 ------------             --------------
 Won-Loss-Tie             Won-Loss-Tie
  0 - 0 - 0                0 - 0 - 0

  Win Pct.                Win Pct.
   0.00                  0.00

Copyright © 2017
Our Football Pool